Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
    

 

Zakopane: Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
 
Numer ogłoszenia: 147437 - 2015;
data zamieszczenia: 08.10.2015
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy:
 
- zamówienia publicznego
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Krupówki 10, 34­-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2015205, faks 018 2063872.
 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumtatrzanskie.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.
 
 
Postępowanie ADM.270-4/15 - ZAŁĄCZNIKI:
 
 
 

ADM.270-3/15/unieważnienie

 


 

Zakopane: Opracowanie dokumentacji projektowej
remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego
wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę


Numer ogłoszenia: 132887 2015;   data zamieszczenia: 08.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi
[PDF]
 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego,
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 018 2015205, faks 018 2063872.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumtatrzanskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego.
 
ZAŁĄCZNIK:
 

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Postępowanie ADM.270-3/15

 
 

 

Zakopane, 03.09.2015 r.
 
ADM.270-2/15/unieważnienie
 
dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego
 
Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
 
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Wobec tego zaszła przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

INFORMACJA

 

Muzeum Tatrzańskie informuje, że wpłynęły 4 oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na "Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego. Postępowanie ADM.270-2/15".


OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ REMONTÓW KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

 

 

WYJAŚNIENIA

 


Zakopane, dnia 05.08.2015 r.
 
ADM.270-2/15 wyjaśnienia SIWZ 1
 
Do wszystkich wykonawców
 
I. Działając zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do ogłoszenia o zamówieniu nr 108941-2015 dla przetargu ograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego. Postępowanie ADM.270-2/15:


  

PRZEDMIOTOWE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

 

Zakopane, 30.07.2015 r.
 
ADM.270-1/15/unieważnienie
 
dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego
 
Działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione.
 
Uzasadnienie:
W postępowaniu nie została złożona żadna oferta. Wobec tego zaszła przesłanka unieważnienia postępowania określona w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Opracowanie dokumentacji projektowej remontów konserwatorskich obiektów Muzeum Tatrzańskiego

 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zakopane, 11.10.2013r.
ADM.270-2/13
 
 

 

ROBOTY BUDOWLANE W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA EKSPOZYCJI STAŁEJ W GALERII WŁADYSŁAWA HASIORA

 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
BZP  nr ogłoszenia  388848-2013 z dnia 25 września 2013r.
 
Termin  składania ofert upływa dnia 09 października 2013r.
 
* * *

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zakopane, 03.10.2013r.
ADM.270-1/13
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie elementów etalażu oraz mebli, jako wyposażenia Galerii Władysława Hasiora, ich dostawa i montaż w ramach zadania „Modernizacja ekspozycji stałej  w Galerii Władysława Hasiora”
 

Przetarg niegraniczony - Wykonanie elementów etalażu oraz mebli, jako wyposażenia Galerii Władysława Hasiora

 

BZP nr ogłoszenia: 188801 - 2013 z dnia 17.09.2013 r. - dostawa
 
Termin składania ofert upływa 24.09.2013 r o godz. 9.00
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

ADM.270-3/12
Zakopane dn.10.08.2012r.
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na naprawę schodów wejściowych w ramach zadania inwestycyjnego „Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem”

  

Ogłoszenie o przetargu niegraniczonym - Naprawa schodów wejściowych

 

Zakopane: Naprawa schodów wejściowych w ramach zadania inwestycyjnego "Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem".
 
data zamieszczenia: 25.07.2012 

 
Bieżące pozycje
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-62) »» Ostatni
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl