Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
    

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

ogłoszonego w dniu 10 lipca 2012 r.
na
naprawę schodów wejściowych w ramach zadania inwestycyjnego „Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem”.

  

Przetarg niegraniczony - Naprawa schodów wejściowych

 

Zakopane: Naprawa schodów wejściowych w ramach zadania inwestycyjnego "Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem".


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zakopane dn. 02.07.2012r.
ADM.270-1/12
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Dotyczy: wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na naprawę mostu drewnianego w ramach zadania inwestycyjnego „Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem”

  

Przetarg niegraniczony - Naprawa mostu drewnianego

 

Zakopane: Naprawa mostu drewnianego w ramach zadania inwestycyjnego Naprawa mostu drewnianego i schodów wejściowych do Muzeum Stylu Zakopiańskiego w Zakopanem.


  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

CPV. 45212313-3
Remont Galerii Wł.Hasiora w zakresie:
częściowa wymiana instalacji odgromowej, montaż zabezpieczeń przeciwśniegowych na dachu, wykonanie opaski z kostki brukowej, uzupełnienie deskowania / boazerii/.
Zakopane, dnia 21.07.2010 r.

  

Remont Galerii Wł. Hasiora

 

Zakopane, dnia 06.VII.2010 r.

  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

na : „Remont willi „Oksza” wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku”

Zakopane dnia 15.01.2010 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na Remont willi „Oksza” wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku.


  

Remont willi „Oksza” wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na Galerię Sztuki XX wieku

 

 
Zakopane, dnia 16 czerwca 2009r.
 
 
UWAGA
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej przedmiaru i projektu oraz konieczności modyfikacji przedmiaru, Zamawiający na podstawie art. 38 ust.6 przedłuża termin składania ofert do dnia 15 lipca 2009 r.

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Zakopane, dnia 8 lipca 2009r.)
 
Uwaga! 

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (
Zakopane, dnia 19 czerwca 2009r.)

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(Zakopane, dnia 8 lipca 2009r.)
NIE należy ujmować w ofercie poz. 16.2 , poz 16.3 , poz 16.4 w "Przedmiar_Oksza_budow_09.pdf"


Remont willi „Oksza” - WYJAŚNIENIA TREŚCI

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Zakopane, dnia 8 lipca 2009r.)

2009/07/10 Wprowadzo poprawki do odpowiedzi.

Pytania nr 1: (jpg)

Odpowiedzi na pytania nr 1: (POPRAWKI pdf)

Pytania nr 2: (jpg)

Odpowiedzi na pytania nr 2: (POPRAWKI pdf)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Zakopane, dnia 10 lipca 2009r.)

Pytania nr 3: (pdf)

Odpowiedzi na pytania nr 3: (pdf)


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Remont Galerii Wł. Hasiora” w Zakopanem. ul. Jagiellońska 18b.

  

Remont Galerii Wł. Hasiora Zakopane

 

Zakopane, 15 czerwca 2009r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Działając na podstawie art 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) zawiadamia się ,że w postępowaniu na „Remont Galerii Wł. Hasiora” w Zakopanem została wybrana niżej wymieniona oferta:


  

Remont Galerii Wł. Hasiora Zakopane

 

Zakopane, dnia 17 kwiecień 2009 r.

ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Zakopane, dnia 22.09.2008 r.
 
ZAWIADOMIENIE
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i przebudowę galerii, pomieszczeń pracowni i mieszkania w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem ul. Jagiellońska 18 b ogłoszonego na portalu UZP z numerem 201666-2008
Bieżące pozycje
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-62) »» Ostatni
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl