Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
    

Plan postępowań o udzielenie zamówienia na 2017 rok

 


WYBÓR OFERTY KONSERWACJA I NAPRAWY

 


WYBÓR OFERTY MONITOROWANIE

 


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji pożarowej oraz konserwację i naprawy instalacji sygnalizacji włamania w Muzeum Tatrzańskim oraz filiach.
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 23.01.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 17.01.2017 r.
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług w zakresie monitorowania systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu antywłamaniowego dwudrogowo wraz z zapewnieniem interwencji załóg patrolowych w obiektach muzealnych.
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 23.01.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 17.01.2017 r.
 

 

WYBÓR OFERTY - WYKONANIE REGAŁÓW JEZDNYCH NA POTRZEBY MAGAZYNÓW ZEWNĘTRZNYCH MUZEUM TATRZAŃSKIEGO

 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
WYKONANIE REGAŁÓW JEZDNYCH NA POTRZEBY MAGAZYNÓW ZEWNĘTRZNYCH MUZEUM TATRZAŃSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie powierzchni zewnętrznych na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 15.12.2016 drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński specjalista ds. inwestycji i remontów
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 13.12.2016
 

 

ADM.270-3/2016 WYBÓR OFERTY

 

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ADM.270-3/2016

Data: 02.11.2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza dla części 1 - dostawa sceny mobilnej została w postępowaniu uznana oferta nr 3 złożona przez: ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną 118 941,00 złotych brutto.

Uzasadnienie:

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała najwyższą łączną ocenę w przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 

 

 

ADM.270-3/2016 Informacja z otwarcia ofert

 

 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

 

Zakopane, dnia 19.10.2016 r.
 
ADM.270-3/2016 wyjaśnienia SIWZ 1
 
Do wszystkich wykonawców
 
I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ADM.270-3/2016

 

Zakopane, dnia 2016-10-17 r.
 

Zakopane:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 323312 Data: 13/10/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, tel. 182 015 205, faks 182 063 872. Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 

 

 

Ogłoszenie nr 323312 ­2016

 

Zakopane, dnia 2016-10-13 r.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
 
Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego im. Dra T. Chałubińskiego
w Zakopanem, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane
zaprasza do złożenia oferty
w
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego
oraz agregatu
prądotwórczego w podziale na 3 części
 
(ADM.270-3/2016)
na ten nr należy powoływać się w korespondencji z zamawiającym
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

ADM.270-2/2016 WYBÓR OFERTY

 


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - SPROSTOWANIE

 

Bieżące pozycje
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-62) »» Ostatni
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl