Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Informacje praktyczne

  Aktualności

     Archiwum

     Newsletter

     Multimedia

     Tatrzańska publicystyka

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Rada Muzeum

  Zamówienia Publiczne

  Praca

  Mapa serwisu

  Kontakt

  Linki

  
 
UNIKATOWA KOLEKCJA DAWNEGO LUDOWEGO MALARSTWA NA SZKLE ZE ZBIORÓW MUZEUM TATRZAŃSKIEGO ODZYSKAŁA SWOJĄ ŚWIETNOŚĆ DZIĘKI KONSERWACJI ZREALIZOWANEJ ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

  

 
Matka Boska Bolesna po konserwacji

 

Miło nam poinformować, że właśnie dobiegł końca ostatni etap długoletniego projektu pn. Konserwacja obrazów z kolekcji dawnego ludowego malarstwa na szkle Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego.

 

Dzięki przeprowadzonym pracom jedna z najcenniejszych i najstarszych kolekcji Muzeum Tatrzańskiego w całości odzyskała swoją świetność. Stanowi to dla nas zwieńczenie 13-letnich konsekwentnych starań, a efekt prac napawa nas ogromną satysfakcją.

Zbiór dawnego malarstwa na szkle liczy 462 obrazy olejne na szybach szklanych i lustrzanych, pochodzące z różnych warsztatów z XVIII i pocz. XIX w. Większość z nich, ze względu na wiek, kruchość podłoża i procesy starzenia się malatury i uszkodzenia, wymagała pilnej konserwacji. Obecnie po systematycznych pracach cała ta krucha, unikatowa kolekcja została zabezpieczona i zrewaloryzowana.

Większą część środków na tak kompleksowe zadanie pozyskaliśmy w ramach grantów z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: w latach 2003-8 z programu Mecenat a w latach 2015-2016 z programu Ochrona Dziedzictwa Narodowego, priorytet: Wspieranie Działań Muzealnych oraz ze środków Województwa Małopolskiego.

Obecnie zakończyliśmy konserwację ostatniej partii 107 obrazów. Prace konserwatorskie wykonywała współpracująca z nami w tej dziedzinie od 2003 r. Firma Konserwatorska PIOTR FRĄCZEK z Krakowa.

W wyniku konserwacji eksponaty poddane zostały pełnej rewaloryzacji, począwszy od prostych zabiegów profilaktycznych, jak: oczyszczenie i dezynfekcja warstwy malarskiej, przez profesjonalne, precyzyjne działania konserwatorskie do niezwykle skomplikowanych działań konserwatorsko-artystycznych. Uzupełnienie ubytków kompozycji malarskiej odbyło się różnymi metodami w zależności od wielkości. Małe złuszczenia retuszowane były wprost na szybie, większe scalone przez podłożenie odpowiednio podmalowanego papieru bezkwasowego na tło. W kilkunastu przypadkach, gdzie kompozycja była zdezintegrowana, niemal zanikająca (z licznymi obszernymi ubytkami tła), brakujące fragmenty przedstawienia zrekonstruowano na podstawie analizy porównawczej metodą nieinwazyjną: na papierowym podkładzie z zastosowaniem grafiki komputerowej. W ten sposób odtworzono kilka obrazów niemal zupełnie nieczytelnych. W miejscach rażących ubytków szyby konserwator śmiało zastosował wylewki z przeźroczystej żywicy epoksydowej z podmalowaniem na nich brakującej części kompozycji. Wpłynęło to znacznie na zwiększenie stabilności technicznej obrazów, ale też efekt estetyczny.

W trakcie prac przeprowadzono także badania dotyczące składu spoiw i pigmentów oraz analizę techniki malarskiej, którą można dokładnie prześledzić od odwrocia obrazu. Wykonana też została dokumentacja opisowa i fotograficzna w świetle przechodzącym, bocznym i rozproszonym oraz analitycznym (promienie UV, IR i RTG). Podniosło to dostępność kolekcji, stanowiąc bazę do wykorzystania w celach: publikacyjnych, wydawniczych i badawczych.

Ostatecznym rezultatem tego długofalowego projektu jest planowana w następnych latach wystawa wraz z towarzyszącą jej konferencją naukową, poświęconą kolekcji i problematyce jej konserwacji. Będzie to okazja do podsumowania wieloletnich badań oraz rewizji stosowanych metod restauratorskich. W ten sposób wzbogacony zostanie stan wiedzy etnograficznej i konserwatorskiej w środowisku muzealników i specjalistów.

Agata Nowakowska-Wolak, kierownik działu konserwacji Muzeum Tatrzańskiego

 
 
Matka Boska Bolesna
przed konserwacją
  
 
Matka Boska Bolesna
po konserwacji
 
 
Projekt dofinansowany ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Województwa Małopolskiego
 

             wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2017 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl