Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 

 

Zakopane, dnia 19.10.2016 r.
 
ADM.270-3/2016 wyjaśnienia SIWZ 1
 
Do wszystkich wykonawców
 
I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający przedstawia poniżej pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

 wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl