Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
ADM.270-3/2016 WYBÓR OFERTY

 

Do wszystkich wykonawców

Nasz znak: ADM.270-3/2016

Data: 02.11.2016

dotyczy: przetargu nieograniczonego na: dostawę sceny mobilnej, sprzętu nagłośnieniowego oraz oświetleniowego oraz agregatu prądotwórczego w podziale na 3 części

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejsza dla części 1 - dostawa sceny mobilnej została w postępowaniu uznana oferta nr 3 złożona przez: ALSPAW Sp. z o.o., ul. Batorego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z ceną 118 941,00 złotych brutto.

Uzasadnienie:

Oferta ta odpowiada wszystkim wymaganiom SIWZ. Uzyskała najwyższą łączną ocenę w przewidzianych w postępowaniu kryteriach oceny ofert.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 

 

 

 wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl