Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na:

- opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
Do dnia 09.03.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 15:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Zakopane, dnia 02.03.2017
 

 

 wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2023 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl