Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Informacje praktyczne

  Aktualności

     Archiwum

     Newsletter

     Multimedia

     Tatrzańska publicystyka

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie

  Rada Muzeum

  Zamówienia Publiczne

  Praca

  Mapa serwisu

  Kontakt

  Linki

  
 
Zamówienia Publiczne    

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

 

 
Dostawa i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ARTEFAKTY - WYBÓR OFERTY

 

PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także "zaproszeniem do składania ofert" lub "zaproszeniem".
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ARTEFAKTY - WYBÓR OFERTY

 

PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 1

 

 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYJAŚNIENIE

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zakopane, dnia 13.04.2017 r.
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).

W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - UNIEWAŻNIENIE

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - KOREKTA

 

Zakopane, dnia 30.03.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wymagane parametry dla pozycji 14-18 Załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert w następujący sposób:

 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zakopane, dnia 29.03.2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Warunki realizacji dostaw określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

WYBÓR OFERTY AUDYT

 

Zakopane, dnia 16.03.2017

Do wszystkich wykonawców
 
dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich dla następującej inwestycji (w podziale na dwa zadania):
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zakopane, dnia 09.03.2017 r.
 
Do wszystkich wykonawców
 
W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
 
opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich dla następującej inwestycji (w podziale na dwa zadania):
Zadanie 1 - "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" obejmującej następujące budynki Muzeum Tatrzańskiego: Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, Galeria Sztuki i Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, Muzeum Kornela Makuszyńskiego.
Zadanie 2 - "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" obejmującej następujące budynki Muzeum Tatrzańskiego: Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba, Muzeum Stylu Zakopiańskiego - Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w niniejszym postępowaniu:
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
Do dnia 10.03.2017 r., do godziny 12:00. Oferty powinny być w tym terminie składane drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane.
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na:

- opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
Do dnia 09.03.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 15:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Zakopane, dnia 02.03.2017
 

 
Archiwum
(1-13)
 

1999-2017 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl