Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Informacje praktyczne

  Aktualności

     Archiwum

     Newsletter

     Multimedia

     Tatrzańska publicystyka

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

     Przyrodnicza

     Etnograficzna

     Sztuki

     Biblioteka

     Archiwum

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Rada Muzeum

  Zamówienia Publiczne

  Praca

  Mapa serwisu

  Kontakt

  Linki

  
 
Dział Zbiorów Archiwalnych

 

  
Pismo Stefana Żeromskiego dot. wyboru delegatów do Organizacji Powiatowej (7.11.1918)
 
Pismo Stefana Żeromskiego
dot. wyboru delegatów
do Organizacji Powiatowej
(7.11.1918)

 

Gromadzenie archiwaliów w naszej placówce, rozpoczęło się już 120 lat temu, tj. od początku istnienia Muzeum Tatrzańskiego. W pierwszej kolejności były to akta Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego oraz dokumentacja własna. Bardziej konsekwentne kształtowanie zbiorów archiwalnych zaczęło się jednak dopiero od 1922 r., z chwilą podjęcia pracy w Muzeum przez Juliusza Zborowskiego, który zaczął już systematycznie pozyskiwać materiały ludoznawcze, językoznawcze i historyczne, dotyczące przede wszystkim problematyki tatrzańskiej, podhalańskiej, spiskiej i orawskiej.

Aktualnie przechowywany w Muzeum Tatrzańskim zasób archiwalny liczy ok. 3 i pół tysiąca jednostek archiwalnych, pochodzących z XVII-XX w. Spośród kolekcji i zespołów archiwalnych wymienić przede wszystkim należy dokumenty pergaminowe: przywileje królewskie dla sołtysów Dzielskch, Nowobilskich i Chochołowskich, z lat 1628-1766 oraz dyplom nobilitacyjny cesarza Leopolda I (z 1674 r.) dla rodziny Moniaków z Zubrzycy Górnej. Ważne miejsce w archiwum zajmują akta działających w Zakopanem od drugiej połowy XIX wieku towarzystw, instytucji takich jak: Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873-1930) i jego Sekcja Ludoznawcza (1913-1918), Komitet Budowy Pomnika Tytusa Chałubińskiego (1900-1904), zakopiańskie Towarzystwo Szkoły Ludowej (1909-1932), Szkoła Przemysłu Drzewnego (1881-1946), Podhalańskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami PTTK (1951-1980).

W archiwum znalazły się również materiały dotyczące historii zakopiańskiej prasy. Są to papiery redakcyjne podhalańskich pism: „Przeglądu Zakopiańskiego” (1899-1906), „Zakopanego” (1908-1914), „Echa Tatrzańskiego” (1918-1919), „Gazety Podhalańskiej” (1913-1934), „Gazety Zakopiańskiej” (1893) oraz „Zakopiańskiej Sp. Wydawniczej” (1913-1914).

Osobną kategorię zbiorów reprezentują archiwa rodzin związanych różnorodną działalnością z Zakopanem, Spiszem czy Orawą. W tym miejscu trzeba wymienić rodziny: Homolacsów z Zakopanego (1813-1909), Machayów (1930-1962), Moniaków z Zubrzycy Górnej (XVII-XVIII w.), Uznańskich z Szaflar (1827-1939), Wilczków i Divékych z Podwilka (XVII-XX w.), Witkiewiczów (XIX-XX w.).

Podhale, a szczególnie Zakopane, były przez wiele lat terenem aktywności wielu, często wybitnych osobistości, które działały na różnych polach; kultury, polityki, gospodarki i przyczyniły się walnie do rozwoju miasta i regionu. W archiwum Muzeum Tatrzańskiego przechowywane są spuścizny: Stanisława Barabasza (1857-1949), Wojciecha Brzegi (1872-1941), Jana Bednarskiego (1866-1926), Marii i Bronisława Dembowskich (1888-1912), Józefa Diehla (1882-1955), Bronisławy i Kazimierza Dłuskich (1900-1922), Stanisława Eljasza-Radzikowskigo (1869-1935), Anieli Gut-Stapińskiej (1898-1954), Matyldy Jostowej (1882-1977), Kornela Makuszyńskiego (1884-1953), Olgi Małkowskiej (1888-1979), Franciszka Henryka Nowickigo (1864-1935), Jana Plucińskiego (1897-1982), Heleny Roj-Kozłowskiej (1900-1955), Kazimierza Saysse-Tobczyka (1891-1980), Mariusza Zaruskiego (1867-1941) i Juliusza Zborowskiego (1888-1965).

Ze zbiorów archiwalnych można korzystać od wtorku do piątku, w godz. 800 - 1500.

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2018 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl