Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

     LEKCJE I SPOTKANIA MUZEALNE

       na wystawach stałych

         DLA PRZEDSZKOLAKÓW

         DLA UCZNIÓW

           SZKOŁA PODSTAWOWA

           GIMNAZJUM

           SZKOŁA PONADGIMAZJALNA

         DLA STUDENTÓW

         DLA GRUP OSÓB DOROSŁYCH

         DLA ZWIEDZAJĄCYCH             INDYWIDUALNIE

     SEANSE FILMOWE

     OPROWADZANIE

     GALERIA

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

 
TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:
 

 
Z wizytą w Muzeum
 
– prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Zajęcia, podczas których prowadzący pokazuje dzieciom ekspozycję muzealną, opowiadając o najbardziej atrakcyjnych eksponatach (m.in. wnętrze autentycznej chałupy góralskiej w skali 1:1, plastyczna mapa Tatr, zwierzęta i rośliny tatrzańskie).
 
Z wizytą w Muzeum

 
 

 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Spotkanie z kozicą, świstakiem, orłem przednim i niedźwiedziem brunatnym, rzadkimi gatunkami zwierząt tatrzańskich, których okazy znajdują się w Muzeum. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna o kozicy oraz fragment filmu „W świecie tatrzańskiej kozicy” w reż. Zdeno Vlacha.
 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 

 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18 20 152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Ten cytat z "Upomnienia Zakopianów i wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz..." księdza Janoty z 1865 roku służy za punkt wyjścia do spotkania na wystawie przyrodniczej, na którym dzieci dowiedzą się dlaczego należy chronić przyrodę Tatr, kiedy miłośnicy gór zaczęli myśleć o ich ochronie oraz jakie są najważniejsze problemy i zagrożenia tatrzańskiej przyrody.
 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 

 
Bronisław Czech – człowiek wielu pasji
 
– prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Opowieść o Bronisławie Czechu, narciarzu, olimpijczyku, wybitnym taterniku, uprawiającym również szybownictwo, żeglarstwo i lekką atletykę. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna „Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji" oraz fragment filmu „Niepokonany Bronisław Czech”.
 
Bronisław Czech
 
 
Kiedy odbywają się lekcje?
- od 1 października do 30 kwietnia w poniedziałki i wtorki
- od 1 maja do 30 września w poniedziałki
 Jak zamówić lekcję?
kontaktując się bezpośrednio z prowadzącym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Lekcję można odwołać najpóźniej na 3 dni przed terminem lekcji.
Ile kosztuje lekcja?
100 zł
Organizacja lekcji
- w lekcji może uczestniczyć grupa do 25 osób
- opiekunowie grupy powinni być obecni podczas pobytu grupy w Muzeum
- Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lekcji z ważnych powodów

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl