Home
Site map
Contact details
 
               
>>  Opening times and admission 
 

  Opening times and admission

  What's on

  Permanent exhibitions

  Temporary exhibitions

  Collections

  History of the Tatra Museum

  Publications

  Contact details

  Site map 

 
Site map

Strona główna EN
    Menu glowne EN
               Opening times and admission
               What's on
               Permanent exhibitions
                     Main building
                     Gallery of 20th Century Art              at Oksza villa
                     The Museum of the Zakopane Style       - Inspirations
                     The Museum of the Zakopane Style
                     The Władysław Hasior Gallery
                     The Kornel Makuszyński Museum
                     Museum of the 1846 Chochołów       Uprising
                     Łopuszna Manor
                     Korkosz Croft in Czarna Góra
                     Sołtys Croft in Jurgów
               Temporary exhibitions
                     Exhibition programme 2013
                     Art Gallery in Koziniec
               Collections
                     Natural History Department
                     The Ethnographic Department
                     The Art Department
                     The Library
                     Archives
               History of the Tatra Museum
               Publications
               Contact details
                     Contact us...
               Site map
Strona główna FR
    Menu glowne FR
               Informations pratiques
               Actualités
               Expositions permanentes
                     Bâtiment principal
                     La Galerie de l'Art du 20ème siècle        à la villa Oksza
                     Le Musée du Style de Zakopane         - Inspirations
                     Le Musée du Style de Zakopane
                     Galerie de Władysław Hasior
                     Musée de Kornel Makuszyński
                     Musée de l'Insurrection de Chochołów
                     Manoir à Łopuszna
                     Ferme des Korkosz à Czarna Góra
                     Ferme des Sołtys à Jurgów
               Expositions temporaires
                     Galerie d'Art de Koziniec
               Collections
                     Département d'histoire naturelle
                     Département ethnographique
                     Département d'art
                     Bibliothèque
                     Archives
               Histoire du Musée des Tatras
               Editions du Musée
               Contacts
                     Ecrivez-nous...
               Plan du site
Strona główna DE
    Menu glowne DE
               Öffnungszeiten
Strona główna
    Menu glowne PL
               Aktualności
                     Archiwum
                     Multimedia
                     Tatrzańska publicystyka
               Wystawy stałe
                     Gmach główny
                           Historia
                           Etnografia
                           Przyroda
                     Filie w Zakopanem
                           Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza
                           Muzeum Stylu Zakopiańskiego            - Inspiracje
                           Muzeum Stylu Zakopiańskiego
                           Galeria Władysława Hasiora
                           Muzeum Kornela Makuszyńskiego
                     Filie na Podhalu i Spiszu
                           Muzeum Powstania Chochołowskiego
                           Dwór w Łopusznej
                           Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
                           Zagroda Sołtysów w Jurgowie
               Wystawy czasowe
                     Galeria Sztuki na Kozińcu
               Bon Kultury
               Edukacja
                     LEKCJE I SPOTKANIA MUZEALNE
                           na wystawach stałych
                                 DLA PRZEDSZKOLAKÓW
                                 DLA UCZNIÓW
                                       SZKOŁA PODSTAWOWA
                                       GIMNAZJUM
                                       SZKOŁA PONADGIMAZJALNA
                                 DLA STUDENTÓW
                                 DLA GRUP OSÓB DOROSŁYCH
                                 DLA ZWIEDZAJĄCYCH             INDYWIDUALNIE
                     SEANSE FILMOWE
                     OPROWADZANIE
                     GALERIA
               Kolekcje muzealne
                     Przyrodnicza
                     Etnograficzna
                     Sztuki
                     Biblioteka
                     Archiwum
               Historia Muzeum Tatrzańskiego
               Wydawnictwa
                     Przewodniki i informatory
                     Foldery i pocztówki
                     Katalogi wystaw i albumy
                     Katalogi kolekcji
                     „Rocznik Podhalański”
                     Wydawnictwa popularno-naukowe
                     Monografie
                     Inne...
                     Opisy publikacji
               Zapraszamy do współpracy
               Fundusze europejskie 2007-2013
                     Linki
                     Archiwum 2009-08
                     Archiwum 2009-11
                     Archiwum 2010-07
               Fundusze europejskie 2014-2020
               Zamówienia Publiczne
               Linki
Strona główna RU
    Menu glowne RU
               Практические справки
               Новости
Strona główna ES
    Menu glowne ES
               HORARIOS Y PRECIOS
Strona główna IT
    Menu glowne IT
               Museo dei Tatra a Torino
               Museo Nazionale della Montagna -     CAI Torino a Zakopane - Archivio
               Informazioni pratiche
               Sui Tatra e su Zakopane
               Sede centrale del Museo dei Tatra
                     Esposizione storica
                     Esposizione etnografica
                     Esposizione naturalistica
               Museo dello Stile Zakopane
               Museo dello Stile Zakopane - Ispirazioni
               Galleria di Władysław Hasior
               Galleria d'Arte a Koziniec
               Museo di Kornel Makuszyński
               Museo dell'Insurrezione di Chochołów
               Dwór a Łopuszna
               Cascina dei Korkosz
               Cascina dei Sołtys
               Storia del Museo dei Tatra
Strona główna JP
    Menu glowne
Strona główna CH
    Menu glowne
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl
Translated & edited by: Joanna Holzman, Adrian Smith, Anna Wende-Surmiak