Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

     Gmach główny

       Historia

       Etnografia

       Przyroda

     Filie w Zakopanem

     Filie na Podhalu i Spiszu

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
Wystawa przyrodnicza

 

Pierwsze piętro gmachu głównego zajmuje wystawa "Przyroda Tatr". W sali poświęconej historii badań geologicznych w Tatrach, które rozpoczęto w końcu XVIII w., oraz genezie powstania najwyższego masywu górskiego w Polsce - Tatr, przedstawiono sylwetki badaczy, poczynając od Baltazara Hacqueta, autora pierwszej mapy Tatr z elementami geologii. Znajdują się tu także dwie mapy plastyczne - Tatr oraz Pienin. Plansze Mapa geologiczna rejonu Tatr, Rozwój Tatr na tle dziejów Ziemi oraz Procesy górotwórcze w Tatrach, uwzględniające najnowsze badania z wielu dziedzin geologii, przybliżają wiedzę o tym, jak powstały Tatry. Typowe skały i skamieniałości tatrzańskie przedstawiono w układzie stratygraficznym, w nawiązaniu do podziału dziejów Ziemi. Najpiękniejsze okazy z bogatych zbiorów Muzeum dokumentują procesy zachodzące w tym rejonie w skorupie ziemskiej oraz na jej powierzchni w różnych okresach geologicznych. Część ekspozycji poświęcono zabytkom górnictwa i hutnictwa w Tatrach.

W części wystawy przyrody ożywionej, przedstawiono mieszkańców tatrzańskiej krainy - rośliny i zwierzęta - od lesistych regli przez subalpejskie zarośla kosodrzewiny i hale, aż po najwyższe turnie. Pięknie spreparowane okazy botaniczne i zoologiczne zaprezentowano w nowoczesnej oprawie plastycznej. W gablotach botanicznych znajdują się rośliny naczyniowe, grzyby i porosty, tworzące najważniejsze tatrzańskie zbiorowiska roślinne. Dioramy, będące wycinkami charakterystycznych krajobrazów pięter roślinności, zapełniają żyjące w Tatrach zwierzęta, a wśród nich, będące symbolem tych gór, kozice i świstaki. Wystawę uzupełnia multimedialna prezentacja zjawisk klimatycznych, krajobrazów oraz flory i fauny tatrzańskiej.

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl