Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

     LEKCJE I SPOTKANIA MUZEALNE

       na wystawach stałych

         DLA PRZEDSZKOLAKÓW

         DLA UCZNIÓW

           SZKOŁA PODSTAWOWA

           GIMNAZJUM

           SZKOŁA PONADGIMAZJALNA

         DLA STUDENTÓW

         DLA GRUP OSÓB DOROSŁYCH

         DLA ZWIEDZAJĄCYCH             INDYWIDUALNIE

     SEANSE FILMOWE

     OPROWADZANIE

     GALERIA

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki





 



 
 








LEKCJE MUZEALNE DLA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

 
TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:
 

 
klasy I - III
 
Z wizytą w Muzeum
 
– prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Zajęcia, podczas których prowadzący pokazuje dzieciom ekspozycję muzealną, opowiadając o najbardziej atrakcyjnych eksponatach (m.in. wnętrze autentycznej chałupy góralskiej w skali 1:1, plastyczna mapa Tatr, zwierzęta i rośliny tatrzańskie).
 
Z wizytą w Muzeum
 

 
ETNOGRAFIA
 
Odwiedziny w chałupie góralskiej czyli w świecie przedmiotów z drewna, gliny i metalu
 
prowadząca mgr Anna Kozak, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 16 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Podróż w czasie: odwiedziny w XIX-wiecznej podhalańskiej chałupie, podczas których poznamy tajemnice drewnianego domu, a także dowiemy się co to jest sąsiek, stępka, dwojaki, drajfus i wyjaśnimy, że kijanka to nie tylko postać larwalna płazów, a płazy to nie wyłącznie gromada kręgowców ziemnowodnych. Lekcja prowadzona na wystawie etnograficznej, gdzie znajduje się model chałupy góralskiej w skali 1:1 wyposażony XVIII i XIX-wiecznymi eksponatami z terenu Podhala.
 
Odwiedziny w chałupie góralskiej
 

 
Tajemnice malowanej skrzyni
 
prowadząca mgr Anna Kozak, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 16 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Interaktywna wyprawa w przeszłość, podczas której uchylimy wieko skrzyni i zobaczymy w co ubierali się górale w połowie XIX w., spróbujemy rozszyfrować zakodowane w ludowych strojach informacje, a także wyjaśnimy szereg frapujących zagadek typu: co ma tybet do Podhala, a ślimak porcelanka do góralskiego kapelusza.
 
Tajemnice malowanej skrzyni
 

 
PRZYRODA
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 
- prowadząca mgr Grażyna Cisło, gcislo@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Opowieść o ciekawych tatrzańskich roślinach i zwierzętach, które można spotkać wędrując przez regle, kosodrzewinę i hale aż na najwyższe szczyty. Uczniowie w czasie lekcji rozwiązują quiz i krzyżówki, a także rysują eksponaty muzealne.
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 

 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie rzadkich gatunków zwierząt występujących w Tatrach: kozicy, świstaka, orła przedniego i niedźwiedzia brunatnego. Do lekcji prezentacja multimedialna o kozicy – symbolu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz fragment filmu „W świecie tatrzańskiej kozicy” w reż. Zdeno Vlacha.
 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 

 
Fauna Tatr
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie charakterystycznych dla Tatr gatunków zwierząt z różnych grup systematycznych.
 
Fauna Tatr
 

 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10).
 
Ten cytat z "Upomnienia Zakopianów i wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz..." księdza Janoty z 1865 roku służy za punkt wyjścia do spotkania na wystawie przyrodniczej, na którym dzieci dowiedzą się dlaczego należy chronić przyrodę Tatr, kiedy miłośnicy gór zaczęli myśleć o ich ochronie oraz jakie są najważniejsze problemy i zagrożenia tatrzańskiej przyrody.
 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 

 
SZTUKA
 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18)
 
Zarys historii budownictwa ludowego i architektury w Zakopanem od początków istnienia wsi a później miasta Zakopane do współczesności. Zajęcia odbywają się głównie w skrzydle zachodnim willi Koliba i ilustrowane są prezentowanymi na wystawie fotografiami i modelami (klasyczna chałupa podhalańska, model domu „Pod Jedlami").
 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 

 
HISTORIA SPORTU
 
Bronisław Czech – człowiek wielu pasji
 
– prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20. (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Opowieść o Bronisławie Czechu, narciarzu, olimpijczyku, wybitnym taterniku, uprawiającym również szybownictwo, żeglarstwo i lekką atletykę. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna „Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji" oraz fragment filmu „Niepokonany Bronisław Czech”.
 
Bronisław Czech
 

 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie - gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Historia Stanisława Marusarza – jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy, wicemistrza świata z Lahti (1938). Do lekcji prezentacja multimedialna „Stanisław Marusarz – „król nart” z Zakopanego oraz film „Narciarski ród” - o wybitnych narciarzach z rodziny Marusarzów, startujących na Zimowych Igrzyskach i Mistrzostwach Świata FIS. Celem lekcji jest pokazanie fenomenu sportowego tej rodziny w skali polskiego i światowego narciarstwa.
 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 

 
klasy IV - VI
 
ETNOGRAFIA
 
Odwiedziny w chałupie góralskiej czyli w świecie przedmiotów z drewna, gliny i metalu
 
- prowadząca mgr Anna Kozak, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 16 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Podróż w czasie i odwiedziny w XIX w. podhalańskiej chałupie, podczas których poznamy tajemnice drewnianego domu, a także dowiemy się co to jest sąsiek, stępka, dwojaki, drajfus i wyjaśnimy że kijanka to nie tylko postać larwalna płazów, a płazy to nie wyłącznie gromada kręgowców ziemnowodnych. Lekcja prowadzona na wystawie etnograficznej, gdzie znajduje się model chałupy góralskiej w skali 1:1 wyposażony eksponatami z XVIII i XIX w. z terenu Podhala.
 
Odwiedziny w chałupie góralskiej
 

 
Tajemnice malowanej skrzyni
 
- prowadząca mgr Anna Kozak, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 16. (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Wyprawa w przeszłość podczas której uchylimy wieko skrzyni i zobaczymy w co ubierali się górale w połowie XIX w., spróbujemy rozszyfrować zakodowane w ludowych strojach informacje, a także wyjaśnimy szereg frapujących zagadek typu: (co ma tybet do Podhala) skąd na Podhalu wziął się tybet, albo co ma ślimak porcelanka do góralskiego kapelusza.
 
Tajemnice malowanej skrzyni
 

 
PRZYRODA
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 
- prowadząca mgr Grażyna Cisło, gcislo@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Opowieść o ciekawych tatrzańskich roślinach i zwierzętach, które można spotkać wędrując przez regle, kosodrzewinę i hale aż na najwyższe szczyty. Uczniowie w czasie lekcji rozwiązują quiz i krzyżówki, a także rysują eksponaty muzealne.
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 

 
Fauna Tatr
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie charakterystycznych dla Tatr gatunków zwierząt z różnych grup systematycznych.
 
Fauna Tatr
 

 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10).
 
Ten cytat z "Upomnienia Zakopianów i wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz..." księdza Janoty z 1865 roku służy za punkt wyjścia do spotkania na wystawie przyrodniczej, na którym dzieci dowiedzą się dlaczego należy chronić przyrodę Tatr, kiedy miłośnicy gór zaczęli myśleć o ich ochronie oraz jakie są najważniejsze problemy i zagrożenia tatrzańskiej przyrody.
 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 

 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie rzadkich gatunków zwierząt występujących w Tatrach: kozicy, świstaka, orła przedniego i niedźwiedzia brunatnego. Do lekcji prezentacja multimedialna o kozicy – symbolu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz fragment filmu w reż. Zdeno Vlacha „W świecie tatrzańskiej kozicy”.
 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 

 
SZTUKA
 
Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, Zakopane)
 
Ukazanie historii rozwoju stylu zakopiańskiego na tle współczesnych mu nurtów architektury europejskiej oraz przedstawienie jego rozwoju w Zakopanem i Polsce. Zajęcia rozpoczynają się od omówienia podobieństw i różnic pomiędzy podhalańskim budownictwem ludowym (model chałupy) a budynkiem w stylu zakopiańskim (model domu „Pod Jedlami”). Następnie uczestnicy lekcji zapoznają się z ideą stylu zakopiańskiego zwiedzając stylowe wnętrza i analizując wybrane sprzęty i elementy wystroju architektonicznego (piece, powały itp.).
 
Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy
 

 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18, Zakopane)
 
Zarys historii budownictwa ludowego i architektury w Zakopanem od początków istnienia wsi a później miasta Zakopane do współczesności. Zajęcia odbywają się głównie w skrzydle zachodnim willi Koliba i ilustrowane są prezentowanymi na wystawie fotografiami i modelami (klasyczna chałupa podhalańska, model domu „Pod Jedlami”). Następnie przejście przez zabytkowe wnętrza z omówieniem wybranych sprzętów i z dłuższym „postojem” w holu na I piętrze w celu porównania stylu zakopiańskiego ze sztuką dekoracyjną (art deco).
 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 

 
Czym jest dzieło sztuki? Oswajanie sztuki nowoczesnej poprzez poznawanie twórczości Władysława Hasiora
 
- prowadząca mgr Julita Dembowska, sztuka@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 18 (Galeria Władysława Hasiora - ul. Jagiellońska 18 b)
 
Uczniowie będą odkrywać podstawowe pojęcia ze sztuki nowoczesnej podczas zwiedzania ekspozycji w Galerii Władysława Hasiora. Zapoznają się z „życiorysem twórczym” artysty, po czym będą szukać (przy pomocy poszczególnych dzieł) odpowiedzi na pytania: czym jest sztuka? co w sztuce współczesnej stanowi warsztat artysty? czy twórca ma czarodziejską moc nadawania przedmiotom nowego znaczenia? Sami również spróbują swoich sił jako artyści grając w grę „Wyborny trup”… Uczniowie uzyskają podstawowe informacje na temat najważniejszych kierunków artystycznych w sztuce XX wieku.
 
Czym jest dzieło sztuki?
 

 
HISTORIA SPORTU
 
Bronisław Czech – człowiek wielu pasji
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20. (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Zarys działalności sportowej Bronisława Czecha, słynnego polskiego zawodnika, olimpijczyka, wybitnego taternika, uprawiającego również szybownictwo, żeglarstwo i lekką atletykę. Lekcji towarzyszy prezentacja multimedialna „Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji" oraz film „Niepokonany Bronisław Czech”.
 
Bronisław Czech
 

 
Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Historia pionierskich prób użycia nart w Tatrach Polskich w latach 1894-1914 z prezentacją multimedialną, dotyczącą pierwszych zakopiańskich narciarzy: Stanisława Barabasza, Mariusza Zaruskiego, Mieczysława Karłowicza i innych. Do lekcji prezentacja multimedialna archiwalnych zdjęć związanych z początkami narciarstwa w Tatrach Polskich oraz fragmenty filmu „Mariusz Zaruski” w reż. Jacka Zygadły.
 
Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich
 

 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie - gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Historia Stanisława Marusarza – jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy, wicemistrza świata z Lahti (1938). Do lekcji prezentacja multimedialna „Stanisław Marusarz – „król nart” z Zakopanego oraz film „Narciarski ród” - o wybitnych narciarzach z rodziny Marusarzów, startujących na Zimowych Igrzyskach i Mistrzostwach Świata FIS. Celem lekcji jest pokazanie fenomenu sportowego tej rodziny w skali polskiego i światowego narciarstwa.
 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 

 
Szczęście na „Okurayamie”...
 
– prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20. (Muzeum Tatrzańskie - gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Lekcja muzealna poświęcona Wojciechowi Fortunie – mistrzowi w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Sapporo w 1972 r. Do lekcji prezentacja multimedialna o Wojciechu Fortunie i fragmenty filmu „Szczęście na Okurayamie”.
 
Wojciech Fortuna
 

 
150 000 km na nartach
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Biografia Józefa Łuszczka – mistrza świata w biegach narciarskich na olimpiadzie w Lahti w 1978 roku. Do lekcji prezentacja multimedialna o karierze sportowej Józefa Łuszczka oraz fragmenty filmu biograficznego o Józefie Łuszczku w reż. B. Szulca oraz pokaz filmu z biegu na 15 km w Lahti, kiedy Łuszczek zdobył tytuł mistrza świata.
 
150 000 km na nartach
 

 
Od nart drewnianych do plastikowych
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Kiedy i gdzie powstały pierwsze narty? Gdzie odbyły się pierwsze zawody narciarskie? Kto rozpoczął produkcję nart w Polsce? – odpowiedź na te i podobne pytania znajdziesz na naszej lekcji muzealnej. Historia produkcji nart począwszy od wieku XIX aż po czasy współczesne. Początki narciarstwa w Skandynawii i w Polsce – epoka nart drewnianych i plastikowych. Do lekcji prezentacja multimedialna o historii wyrobu nart na świecie. Ciekawostki związane z tym tematem – najdłuższe narty świata i inne.
 
Od nart drewnianych do plastikowych
 
 
Kiedy odbywają się lekcje?
- Muzeum Tatrzańskie – gmach główny - od 1 października do 30 kwietnia w poniedziałki i wtorki
- od 1 maja do 30 września w poniedziałki
 
- w Galerii Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego (willa Koliba) oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego - Inspiracje lekcje odbywają się w środy, czwartki i piątki
Jak zamówić lekcję?
kontaktując się bezpośrednio z prowadzącym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Lekcję można odwołać najpóźniej na 3 dni przed terminem lekcji.
Ile kosztuje lekcja?
100 zł
Organizacja lekcji:
- w lekcji może uczestniczyć grupa do 25 osób
- opiekunowie grupy powinni być obecni podczas pobytu grupy w Muzeum
- Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lekcji z ważnych powodów

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl