Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

     LEKCJE I SPOTKANIA MUZEALNE

       na wystawach stałych

         DLA PRZEDSZKOLAKÓW

         DLA UCZNIÓW

           SZKOŁA PODSTAWOWA

           GIMNAZJUM

           SZKOŁA PONADGIMAZJALNA

         DLA STUDENTÓW

         DLA GRUP OSÓB DOROSŁYCH

         DLA ZWIEDZAJĄCYCH             INDYWIDUALNIE

     SEANSE FILMOWE

     OPROWADZANIE

     GALERIA

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 
TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:
 

 
ETNOGRAFIA
 
Życie codzienne góralskiej rodziny
 
- prowadząca mgr Anna Kozak, etnografia@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 16 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Jest to opowieść o życiu Podhalan w połowie XIX w. z uwzględnieniem takich jego dziedzin jak: mieszkanie, pożywienie, ubiór, podstawowe źródła utrzymania, zajęcia ludności, sztuka ludowa. Jej kanwą będą eksponaty etnograficzne zgromadzone na ekspozycji muzealnej w gmachu głównym.
 
Życie codzienne góralskiej rodziny
 

 
PRZYRODA
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 
- prowadząca mgr Grażyna Cisło, gcislo@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Charakterystyka pięter klimatycznych oraz ważniejszych gatunków roślin i zwierząt tatrzańskich ze zwróceniem uwagi na przystosowanie organizmów do warunków życia w wysokich górach (krzyżówki).
 
Trudne życie mieszkańców Tatr
 

 
Fauna Tatr
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie charakterystycznych dla Tatr gatunków zwierząt z różnych grup systematycznych.
 
Fauna Tatr
 

 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 
- prowadzący mgr inż. Włodzimierz Cichocki, przyroda@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 22 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Ten cytat z "Upomnienia Zakopianów i wszystkich Podhalanów, aby nie tępili świstaków i kóz..." księdza Janoty z 1865 roku służy za punkt wyjścia do spotkania na temat historii ochrony Tatr od połowy XIX wieku do czasów współczesnych oraz najważniejszych problemów i zagrożeń tatrzańskiej przyrody.
 
Cóż te zwierzątka wam złego robią...
 

 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Omówienie rzadkich gatunków zwierząt występujących w Tatrach: kozicy, świstaka, orła przedniego i niedźwiedzia brunatnego. Do lekcji prezentacja multimedialna o kozicy – symbolu Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz fragment filmu w reż. Zdeno Vlacha „W świecie tatrzańskiej kozicy”.
 
Rzadkie zwierzęta Tatr
 

 
SZTUKA
 
Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pltel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18)
 
Ukazanie historii rozwoju stylu zakopiańskiego na tle współczesnych mu nurtów architektury europejskiej oraz przedstawienie jego rozwoju w Zakopanem i Polsce. Zajęcia rozpoczynają się od omówienia podobieństw i różnic pomiędzy podhalańskim budownictwem ludowym (model chałupy) a budynkiem w stylu zakopiańskim (model domu „Pod Jedlami”). Następnie uczestnicy lekcji zapoznają się z ideą stylu zakopiańskiego zwiedzając stylowe wnętrza i analizując wybrane sprzęty i elementy wystroju architektonicznego (piece, powały itp.).
 
Styl zakopiański — pierwszy polski styl narodowy
 

 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18)
 
Zarys historii budownictwa ludowego i architektury w Zakopanem od początków istnienia wsi a później miasta Zakopane do współczesności. Zajęcia odbywają się głównie w skrzydle zachodnim willi Koliba i ilustrowane są prezentowanymi na wystawie fotografiami i modelami (klasyczna chałupa podhalańska, model domu „Pod Jedlami”). Następnie przejście przez zabytkowe wnętrza z omówieniem wybranych sprzętów i z dłuższym „postojem” w holu na I piętrze w celu porównania stylu zakopiańskiego ze sztuką dekoracyjną (art déco).
 
Architektura i budownictwo Zakopanego
 

 
Zabytki Podtatrza
 
- prowadzący dr Zbigniew Moździerz, z_mozdzierz@wp.pl, tel. 18-20-136-02 (Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. St. Witkiewicza w willi Koliba, ul. Kościeliska 18)
 
Historia i omówienie głównych zabytków Podtatrza od średniowiecza do połowy XX w. Nacisk położony jest na rozwój chronologiczny oraz charakterystyczne cechy stylowe (budownictwo ludowe, zamki i kościoły średniowieczne, kościelna i świecka sztuka renesansowa i barokowa, historyzm i eklektyzm, modernizm i jego oblicza regionalne, funkcjonalizm i regionalizm 2. poł. XX w.).
 
Zabytki Podtatrza
 

 
Czym jest dzieło sztuki? Oswajanie sztuki nowoczesnej poprzez poznawanie twórczości Władysława Hasiora
 
- prowadząca mgr Julita Dembowska, sztuka@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 18 (Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b)
 
Czas trwania 60 – 90 min. Uczniowie będą odkrywać podstawowe pojęcia ze sztuki nowoczesnej podczas zwiedzania ekspozycji w Galerii Władysława Hasiora. Zapoznają się z „życiorysem twórczym” artysty, po czym będą szukać (przy pomocy poszczególnych dzieł) odpowiedzi na pytania: czym jest sztuka? co w sztuce współczesnej stanowi warsztat artysty? czy twórca ma czarodziejską moc nadawania przedmiotom nowego znaczenia? Sami również spróbują swoich sił jako artyści grając w grę „Wyborny trup”… Młodzież uzyska podstawowe informacje na temat najważniejszych kierunków artystycznych w sztuce XX wieku.
 
Czym jest dzieło sztuki?
 

 
Władysław Hasior i Miron Białoszewski – fascynacja przedmiotem. Poszukiwanie punktów stycznych w twórczości obu artystów
 
- prowadząca mgr Julita Dembowska, sztuka@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 18 (Galeria Władysława Hasiora, ul. Jagiellońska 18 b)
 
Lekcja polecana dla osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Uczniowie będą pracować z tekstami kultury, czyli wybranymi pracami Władysława Hasiora i utworami Mirona Białoszewskiego. Lekcja ma na celu zapoznanie z życiorysem i twórczością obu artystów, a także znalezienie linii pokrewieństwa pomiędzy sztukami plastycznymi a literaturą.
 
Władysław Hasior
 

 
HISTORIA SPORTU
 
Bronisław Czech – człowiek wielu pasji
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10).
 
Zarys działalności sportowej Bronisława Czecha, słynnego polskiego zawodnika, olimpijczyka, wybitnego taternika, uprawiającego również szybownictwo, żeglarstwo i lekką atletykę. Do lekcji prezentacja multimedialna „Bronisław Czech (1908-1944) – człowiek wielu pasji oraz film „Niepokonany Bronisław Czech”.
 
Bronisław Czech
 

 
Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie – gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Historia pionierskich prób użycia nart w Tatrach Polskich w latach 1894-1914 z prezentacją multimedialną, dotyczącą pierwszych zakopiańskich narciarzy: Stanisława Barabasza, Mariusza Zaruskiego, Mieczysława Karłowicza i innych. Do lekcji prezentacja multimedialna archiwalnych zdjęć związanych z początkami narciarstwa w Tatrach Polskich oraz fragmenty filmu „Mariusz Zaruski” w reż. Jacka Zygadły.
 
Pierwsi narciarze w Tatrach Polskich
 

 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 
- prowadzący mgr Wojciech Szatkowski, edukacja@muzeumtatrzanskie.pl lub tel. 18-20-152-05, wewn. 20 (Muzeum Tatrzańskie - gmach główny, ul. Krupówki 10)
 
Historia Stanisława Marusarza – jednego z najwybitniejszych polskich narciarzy, wicemistrza świata z Lahti (1938). Do lekcji prezentacja multimedialna „Stanisław Marusarz – „król nart” z Zakopanego” oraz film „Narciarski ród” - o wybitnych narciarzach z rodziny Marusarzów, startujących na Zimowych Igrzyskach i Mistrzostwach Świata FIS. Celem lekcji jest pokazanie fenomenu sportowego tej rodziny w skali polskiego i światowego narciarstwa.
 
Stanisław Marusarz – "król nart" z Zakopanego
 
 
Kiedy odbywają się lekcje?
- Muzeum Tatrzańskie – gmach główny - od 1 października do 30 kwietnia w poniedziałki i wtorki
- od 1 maja do 30 września w poniedziałki
 
- w Galerii Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego (willa Koliba) oraz Muzeum Stylu Zakopiańskiego - Inspiracje lekcje odbywają się w środy, czwartki i piątki
Jak zamówić lekcję?
kontaktując się bezpośrednio z prowadzącym z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem. Lekcję można odwołać najpóźniej na 3 dni przed terminem lekcji.
Ile kosztuje lekcja?
100 zł
Organizacja lekcji:
- w lekcji może uczestniczyć grupa do 25 osób
- opiekunowie grupy powinni być obecni podczas pobytu grupy w Muzeum
- Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lekcji z ważnych powodów

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl