Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

     Linki

     Archiwum 2009-08

     Archiwum 2009-11

     Archiwum 2010-07

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
Fundusze europejskie - Informacje o projekcie 2009-08

 

Projekt  „Modernizacja Muzeum Tatrzańskiego oraz tworzenie Galerii Sztuki XX wieku w Willi „Oksza” jest w trakcie realizacji.

Produkty projektu

 • Nowa filia Muzeum Tatrzańskiego z ekspozycja stałą „Styl Zakopiański – Inspiracje” w chałupie Gąsieniców-Sobczaków przy Drodze do Rojów 6
 • Zabezpieczona substancja zabytkowej „leżakowni” i dostosowana do potrzeb odbiorców niepełnosprawnych Galeria Władysława Hasiora – autorska ekspozycja prac artysty oraz galeria współczesnych twórców
 • Wyremontowany dach Gmachu Głównego, cennego zabytku stylu zakopiańskiego w murze, i zabezpieczone zbiory działu etnograficznego 
 • Nowa filia Muzeum Tatrzańskiego z „Galerią Sztuki Polskiej XX wieku” w willi „Oksza”

Rezultaty projektu

1. Poprawa stanu technicznego zabytkowych obiektów objętych działaniami, co pozwoli na stworzenie w ramach filii Muzeum Tatrzańskiego unikatowej prezentacji stylu zakopiańskiego oraz sztuki inspirowanej Tatrami, góralszczyzną i niepowtarzalnym genius loci Zakopanego. Odbiorcy będą mogli poznać główne nurty historii sztuki i architektury regionu.

2. Poszerzenie oferty Muzeum o dwie stałe ekspozycje dziedzictwa kulturalnego z kręgu Tatr i Podhala, a obiekty zostaną włączone do Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

3. Galeria Sztuki Polskiej XX wieku będzie stanowić element ogólnopolskiej sieci galerii i muzeów prezentujących sztukę tego okresu.

Zgodnie z założeniami i projektami całkowity koszt inwestycji jest na poziomie:

 • netto 4 776 840,88 zł.
 • brutto 5 813 225,87 zł.

Koszty kwalifikowane  wynoszą 4 760 840,88, zł.

Koszty niekwalifikowane wynoszą 1 052 384,99 zł, i składają się z:

 • 1 036 384,99 zł wartość podatku VAT,
 • 16 000,00 zł wartość odsetek bankowych od finansowania zewnętrznego.

Koszty kwalifikowane inwestycji są finansowane z dwóch źródeł:

 • dotacji rozwojowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 3 570 630,66 zł, co stanowi 75,00 % wartości kosztów kwalifikowanych.
 • dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 1 190 210,22 zł, co stanowi 25,00 % wartości kosztów kwalifikowanych.

Projekt Muzeum Tatrzańskiego, typowy dla sektora produktów dziedzictwa kulturowego, zgodny jest z Osią Priorytetową 3. Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: Turystyka i przemysł kulturowy, której celem operacyjnym jest podniesienie konkurencyjności regionu. Celowi temu służą przedsięwzięcia zdolne korzystnie wpływać na rozwój gospodarczy regionu w obszarach infrastruktury turystycznej, produktów dziedzictwa kulturowego oraz instytucji kultury.

Projekt Muzeum ukierunkowany został na Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego. Schemat A: Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych - w MRPO 2007-2013.

Założone efekty realizacji Projektu są spójne z celem działania 3.2: Ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego oraz przystosowanie go do celów turystycznych, m.in. poprzez:

 • Wykorzystanie potencjału Muzeum Tatrzańskiego w zakresie upowszechniania sztuki i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb rozwijającego się Muzeum – regionalnej instytucji kultury
 • Wprowadzenie nowego produktu dziedzictwa kulturowego: pełna prezentacja stylu zakopiańskiego i sztuki z kręgu zakopiańskiej kolonii artystycznej od przełomu XIX/XX w. do chwili obecnej.
 • Zwiększenie zatrudnienia jako czynnik rozwoju gospodarczego Regionu
 • Zapewnienie wysokiego poziomu konkurencyjności oferty Muzeum względem propozycji innych podmiotów „przemysłu czasu wolnego”.
 

 


wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl