Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
WYKONANIE REGAŁÓW JEZDNYCH NA POTRZEBY MAGAZYNÓW ZEWNĘTRZNYCH MUZEUM TATRZAŃSKIEGO w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przystosowanie powierzchni zewnętrznych na potrzeby magazynów Muzeum Tatrzańskiego
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4  pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce termin składania ofert:
Do dnia 15.12.2016 drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 16:00
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Tomasz Gluziński specjalista ds. inwestycji i remontów
 
Formularz oferty powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz cenę netto, podatek VAT, cenę brutto – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania.
 
Zakopane, dnia 13.12.2016
 

 

 wydrukuj dokument    ::   
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl