Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
 
               
>>  Informacje praktyczne   |   Aktualności   |   Wystawy stałe   |   Wystawy czasowe   |   Edukacja    

  Aktualności

  Wystawy stałe

  Wystawy czasowe

  Bon Kultury

  Edukacja

  Kolekcje muzealne

  Historia Muzeum Tatrzańskiego

  Wydawnictwa

  Zapraszamy do współpracy

  Fundusze europejskie 2007-2013

  Fundusze europejskie 2014-2020

  Zamówienia Publiczne

  Linki

  
 
Zamówienia Publiczne    

POSTĘPOWANIE ADM.270-4/2017 - UNIEWAŻNIENIE

 


 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500005035-N-2017 z dnia 25-07-2017 r.
Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. ul. Krupówki 10, 34500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-28, godzina: 12:00
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI - ADM.270-5/2017

 

Ogłoszenie nr 556817-N-2017 z dnia 2017-07-24 r.
 
Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

POSTĘPOWANIE ADM.270-2/2017 - UNIEWAŻNIENIE

 

Zakopane, 24 lipca 2017 r.
 
postępowanie ADM.270-2/2017 unieważnienie
 
Do wszystkich Wykonawców
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę administracyjno-finansową projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych.
 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500004589-N-2017 z dnia 20-07-2017 r.
Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 551793-N-2017
Data: 14/07/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-24, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-26, godzina: 12:00
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁÓW NA POTRZEBY MAGAZYNOWANIA EKSPONATÓW MUZEALNYCH - WYBÓR OFERTY

 

Zakopane, 19 lipca 2017 r.
 
postępowanie ADM.270-1/2017 wybór
 
Do wszystkich Wykonawców
 
Dotyczy:    przetargu prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane, postępowanie ADM.270-1/2017
 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

ADM.270-4/2017

Ogłoszenie nr 551793-N-2017 z dnia 2017-07-14 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 - Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

POSTĘPOWANIE ADM.270-3/2017 - UNIEWAŻNIENIE

 


 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie nr 500002887-N-2017 z dnia 10-07-2017 r.
Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
 
Numer: 543462-N-2017
Data: 04/07/2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000,
ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-07-12, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-07-13, godzina: 12:00
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

Ogłoszenie nr 543462-N-2017 z dnia 2017-07-04 r.

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego: Dostawa wyposażenia niezbędnego do wykonywania kopii cyfrowych artefaktów w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, w ramach poddziałania 2.1.2 – Cyfrowe zasoby regionalne w ramach II osi Priorytetowej: Cyfrowa Małopolska, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 536857-­N-­2017 
Data: 22/06/2017 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. ul. Krupówki  10, 34-500  Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. 
Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl 
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 535153-N-2017

Data: 23/06/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27838500000, ul. ul. Krupówki  10, 34-500 Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 015 205, e-mail zp@muzeumtatrzanskie.pl, faks 182 063 872. Adres strony internetowej (url): www.muzeumtatrzanskie.pl 

 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

 

Ogłoszenie nr 535153-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
 
Kompleksowa obsługa administracyjno-finansowa projektów prowadzonych przez Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, dofinansowanych ze środków unijnych
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

 

 
Dostawa i montaż regałów na potrzeby magazynowania eksponatów muzealnych w budynku ZCE, ul. Kasprusie 35a, Zakopane
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ARTEFAKTY - WYBÓR OFERTY

 

PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).
W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także "zaproszeniem do składania ofert" lub "zaproszeniem".
 
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

DOSTAWA MATERIAŁÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH ARTEFAKTY - WYBÓR OFERTY

 

PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - UNIEWAŻNIENIE CZĘŚĆ 1

 

 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WYJAŚNIENIE

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zakopane, dnia 13.04.2017 r.
 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:

Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05,  fax. 18 20 638 72
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt  8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.).

W dalszej części niniejsze zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego zwane jest także „zaproszeniem do składania ofert” lub „zaproszeniem”.

 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - UNIEWAŻNIENIE

 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - KOREKTA

 

Zakopane, dnia 30.03.2017 r.

Do wszystkich wykonawców

W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają wymagane parametry dla pozycji 14-18 Załącznika nr 2 do zaproszenia do składania ofert w następujący sposób:

 
PLIK DO POBRANIA:
 
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zakopane, dnia 29.03.2017 r.
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
Dostawę materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych w ramach projektu pn. Cyfrowe przetworzenie i udostępnienie zbiorów 2D w Muzeum Tatrzańskim dofinansowanego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne
 
Zamawiający:
Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego
34-500 Zakopane, ul. Krupówki 10
Tel. 18 20 152 05, fax. 18 20 638 72
 
Muzeum Tatrzańskie zaprasza do złożenia oferty
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zabezpieczających artefakty podczas procesu wykonywania kopii cyfrowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. Warunki realizacji dostaw określa także wzór umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

WYBÓR OFERTY AUDYT

 

Zakopane, dnia 16.03.2017

Do wszystkich wykonawców
 
dotyczy: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na:
 
opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich dla następującej inwestycji (w podziale na dwa zadania):
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zakopane, dnia 09.03.2017 r.
 
Do wszystkich wykonawców
 
W nawiązaniu do zaproszenia do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
 
opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich dla następującej inwestycji (w podziale na dwa zadania):
Zadanie 1 - "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" obejmującej następujące budynki Muzeum Tatrzańskiego: Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego, Galeria Sztuki i Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich, Muzeum Kornela Makuszyńskiego.
Zadanie 2 - "Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala" obejmującej następujące budynki Muzeum Tatrzańskiego: Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza, Galeria Władysława Hasiora, Muzeum Stylu Zakopiańskiego im. Stanisława Witkiewicza w willi Koliba, Muzeum Stylu Zakopiańskiego - Inspiracje im. Marii i Bronisława Dembowskich, Zagroda Sołtysów w Jurgowie, Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze
 
Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert w niniejszym postępowaniu:
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
Do dnia 10.03.2017 r., do godziny 12:00. Oferty powinny być w tym terminie składane drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum Tatrzańskiego, ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane.
 

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Zaproszenie do udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na:

- opracowanie audytu dokumentacji projektowych, w tym projektów budowlanych, projektów wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB), projektów aranżacji wystaw wraz z wyposażeniem oraz kosztorysów inwestorskich.
 
 
PLIKI DO POBRANIA:
 
 
 
Miejsce, sposób i termin składania ofert:
 
Do dnia 09.03.2017 r. drogą mailową na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl lub osobiście w siedzibie Muzeum ul. Krupówki 10, 34-500 Zakopane do godziny 15:00
 
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
 
Tomasz Gluziński, tel. 18 20 152 05 wew. 14, mail: tgluzinski@muzeumtatrzanskie.pl
 
Zakopane, dnia 02.03.2017
 

 
Archiwum
(1-30)
 

1999-2024 © MATinternet :: Powered by AntCms   |   Copyright Muzeum Tatrzańskie  www.muzeumtatrzanskie.pl